Elämän polulla kurvikohta. Jotain on jätetty taakse, iso mäki on saatu noustua huipulle saakka ja ihan kunnialla. Tosin kyllähän se uskoa kysyi ja ajoittain vei energiat syvälle varatankille. Mutta se, että työ täyttyy huolimatta vastoinkäymisistä on sitä opettavinta elämänkoulua.

Samalla huomasi, kuinka tilanteet vaativat velan ottoa usealla tasolla, mikäli tavoitteita aikoo saavuttaa. Joutuu puntaroimaan tavoitteen ja sen vaatiman hinnan suhdetta. Mikä on se elämäni suurin hyvä, mihin pyrin? Onko otamani askeleet sitä kohti, vai jotain muuta päämäärää kohti? Tässä henkisesti sävyttynyt tietotaito on arvokas kompassi. Sydän sanoo jotain, henki myhäilee taustalla, tunteet huutelevat omiaan ja maailmanpyörä heittelee suuntaan jos toiseenkin. Se minuus, joka ei ole minkään edellisen yksinvaltainen ääni, vaan kaikkea kuunteleva ja hiljalleen voimistuva lempeä tietoisuus, saa tovottavasti äänensä kuuluviin muden osien pauhun takaa.

Velkaa on kertynyt taloudellisen puolen osalla. Velkaa on kertynyt ihmissuhteiden osalla ja lasten huomion osalla. Ja velkaa on kertynyt omia tarpeita kohtaan. Jokainen päivä sisältää 24 tuntia mahdollisuutta. Omat valinnat sitovat nuo mahdollisuudet erilaisiin asioihin. Työ, perhe, harrastukset, ystävät ja oma kasvu. Ja kaiken ylläpitävät arkiset sitoumukset. Näiden suhteet jokainen ratkaisee väitämättä joka päivä ja yleensä tiedostamattaan. Montako tuntia päivässä sinä käytät  siihen, mitä kohti todella haluat elämäsi kulkevan?

Elämä vaatii elinvoimaa. On asioita, josta elinvoimaa saa ja on asioita jotka syövät elinvoimaa. Monessa asiassa on elivoiman suhteen panos / tuotto riski. Joudut sijoittamaan elinvoimaa ja mikäli asiat onnistuvat, tulet saamaan panoksen moninkertaiseti takaisin. Mikäli epäonnistut, menetät ainakin osan panoksestasi. Tämä on osa elämänkoulua ihan käytännössä. Joudut opettelemaan viisaaksi sijoittajaksi. Epäonnistumisissa on riski, että et tahdo uskaltaa enää sijoittaa. Koet, että voima on niin vähänä, että on viisainta alkaa säästämään. Perunoita on niin vähän, että et uskalla ottaa siemenperunoita itämään ja kasvamaan, vaan säästät ja syöt kituuttaen kaikki. Välitön tarve ajaa siirretyn mielihyän ohi. Tuo ratkaisu ajaa sinut kerjäämään elinvoimaa, ripustautumaan toisiin. Sinulla ei ole enää perunoita kasvamassa, että voisit myöhemmin palata normaaliin vaihtoon. Kun arkisissakin suhteissa elinvoima liikkuu niin, että annamme toiselle energialahjan ja saamme vastalahjan, liitymme Jumalaiseen Sinä-suhteeseen. Vuorovaikutuksen voimalahjat yhditävät meidät kaikkialla virtaavaan Jumalalliseen elämän verkostoon ja saamme lisää energiaa ja harmonisoidumme kaiken kanssa. Jos olet säästöliekillä, et anna aloituslahjaa, vaan etsit syyn vaatia toiselta energiaa. Käytät sisäisiä lohikäärmeitäsi, jotain niistä, jolla vaadit osasi energiasta. Siihen voi olla tekninen peruste, olet jotenkin velvoittavassa suhteessa tai koet olevasi loukkaantunut tai jotain muuta. Sinulla on tekninen oikeutus, mutta vuorovaikutuksen energiadynamiikka ei toimi niin. Se ei toimi kestävästi vaatimuksilla. Jonkun kerran se voi onnistua, mutta luovuttava osapuoli kokee tilanteen kiristyksenä. Se ei voi olla jättämättä jälkeä suhteeseen. Se saa luovuttavan osapuolen varautumaan ja suojautumaan seuraavilla kerroilla.

Samaa asiaa kuvasi Redfield 11.oivalluksessa hieman eri yhteyksissä. Kun päähenkilö yrittää lähestyä valo-olentoja yhdistyäkseen niiden energiaan, olennot vetäytyvät. Oivallettuaan, että hänen on itse oltava itsenäinen ja yhdistettynä korkeinpaan tietoisuuteensa ja sitä kautta Jumaluuteen, hän voi lähentyä valo-olentoja. Anna ensin itse, äläkä odota toiselta mitään. Antaminen on aina vapaaehtoista ja tapahduttuaan se yhdistää vasta suurempaan energiaan.

Arkisessa elämässä energiavaihto tapahtuu luontevasti ja tiedostamattomasti. Monesti olemme omissa viiteryhmissämme tottuneet tietynlaiseen vaihtotapaan. Vahvin vaihto tapahtuu rakkauden välityksellä, olipa suhde sitten kenen välillä tahaansa. Tämä rakkaus kattaa vauvat ja vaarit ja laajasti ottaen kaiken olevaisen. Myös institutionaalisesti voi energia välittyä, mutta sen laadullisuus on laimeampaa, kuin rakkauden kautta tapahtuva. Viimekädessä myös addiktit yrittävät täyttää energiavarastoa hyvin niukalla energiakapasiteetillaan. Jos addiktin uhka tuntuu vaanivan lähelläsi, on se painava syy alkaa tarkastella ihmissuhteita. Energiavaihto on tällöin tukkeutunut. Syytä kannattaa katsoa sekä peilistä, että kavereista. Syyttelyyn sen sijaan ei ole syytä, vain menetelmien korjaamiseen. Olisi opettavaista nähdä vierestä, kuinka luonnollinen energiavaihto tapahtuu. Kun sen näkee toiminnassa, sen luonnollisuus alkaa hiljalleen vedota. Tosin jos oma tapa toimia on ollut agressiivista velkojen vaadintaa, lempeä kohtaaminen voi vaikuttaa lällyltä ja vastenmieliseltä. Mutta kun sen kokonaisvaikutukset alkavat hahmottua, alkaa oma läheneminen kohtaamiseen kypsyä. Samoin on hyvin omistavan suhdemalliin tottuneen hyvin vaikeaa hyväksyä kohtaamisen edellyttämä oman haavoittuvuuden tunnustaminen ja sen tuoma läheisyys, joka leimaa kaikkia aitoja kohtaamisia.

Kohtaamisten energianvaihdon lisäksi energiaa tulee toiminnasta ja liikkeestä. Energiaa syö matalat ajatusmallit, yleensäkin kaikki vastakkainasettelu negatiivisesti leimaten. Kun positiivisella puolella on usko, toivo ja rakkaus, negatiiviset energiasyöpöt ovat epäusko, kyynisyys ja viha / pelko. Valinnat tehdään joka sekuntti. Energiasijoituksemme kasvattaa mustaa tai valkosita suttamme ja samalla ihmiskunnan kollektiivisia susia. Musta susi kasvaessaan riittävästi kasvattaa itsestään messiaan, kuten Hitlerin, joka sitten konkretisoi kollektiiviset voimamme toimintaan. Hyvyytemme tai pahuutemme siis heijastuu ulkoisessa todellisuudessa. Emme voi vierittää pahuuden syytä Hitlerille, voimme syyttää vain itseämme. Vain pysyessämme ja kasvaessamme rakkaudessa, voimme toimia elämän hyväksi.

Mäen päällä on hetki aikaa katsella maisemia. Huokaista ja päättää mihin suuntaan ja millä mielenlaadulla haluaa jatkaa. Kuitenkin haluaisin yhä enemmän keskittyä ihmisyyden mysteerien penkomiseen ja käyttää aikaa samanmielisten kanssa. Kutsumuksen huhuilu. Kun löydät taivasten valtakunnan, sen myötä kaikki muukin sinulle annetaan.

Elämä Nyt!